Oplossingen

De trainingen en coachingstrajecten die wij verzorgen zijn afgestemd op branche-specifieke kenmerken en behoeften van een organisatie.

Agressietraining & Coaching

Elk persoon en elke situatie is anders. Alle trainingen die we verzorgen stemmen we af op de branche specifieke kenmerken en behoeften van het bedrijf. Naast de groepstrainingen die we doorgaans incompany verzorgen voor bedrijven en instellingen, bestaat er de mogelijkheid om een individueel coachingstraject aan te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als u zelf last heeft van het gedrag van een agressief persoon, maar het kan ook zo zijn dat u zélf moeite heeft om uw agressie te beteugelen.

Wij helpen bij:

 • Frustratieagressie
 • Witte boorden agressie
 • Agressie op de persoon (instrumenteel)
 • Arbeidsconflict
 • Omgaan met straatcultuur

Frustratieagressie

Agressie dat zich ontwikkelt door gevoel van onmacht. Iemand kan erg boos worden als er meerdere zaken tegenzitten, hevig in emotie schieten en stemverheffing gebruiken. Het lijkt alsof de persoon erg boos is op u, maar is bijna altijd boos op de situatie op zich. Hij voelt zich machteloos, overziet zijn problemen even niet en weet geen oplossing. Als hier niet adequaat op wordt gereageerd, kan dit de boosheid van de agressor verergeren en leiden tot een geweldsincident. Door op de juiste manier in te steken is verdere escalatie bijna altijd te voorkomen.

Witte boorden agressie

Hierbij kunt u denken aan een rationeel ingesteld iemand met narcistische eigenschappen, een hooggeplaatst figuur die vanuit zijn (machts-) positie jou een gevoel van minderwaardigheid geeft. Die vanuit zijn functie of hautaine voorkomen jou het gevoel geeft dat je minder bent. De vorm van agressie waarvan je niet altijd in de gaten hebt wat er gebeurt, maar waarvan je gevoel luidkeels aangeeft dat wat er gebeurt niet oké is:

Het zit ook niet mee he mevrouwtje? Of ja… je had ook een echt vak kunnen leren, of ik spreek liever iemand die mijn vraag wel begrijpt…

Uitspraken en gedragingen gericht op macht over jou die niet beschreven staan in het Wetboek van Strafrecht, maar die wel degelijk gericht zijn om jou als persoon kleiner te maken, jou het gevoel geven dat je minder belangrijk bent of niet geschikt bent als gelijkwaardige gesprekspartner.

Agressie op de persoon (instrumenteel)

Bij deze vorm kun je denken aan gedrag of uitspraken die expliciet staan bij beschreven in het Wetboek van Strafrecht: het dreigen met (seksueel) geweld of het daadwerkelijk (bijna) toepassen ervan. Iemand is er bewust op gericht om jou (al dan niet verbaal) te beschadigen of te intimideren. Iemand wil macht over jou en controle op de situatie krijgen en doet dit door de ander bang te maken. Dit gedrag wordt doorgaans als de meest impactvolle vorm van agressie gezien. In zo’n situatie valt een medewerker altijd terug op een van de drie instinctief ingegeven stressreacties: flight, fight or freeze (vlucht, vecht of bevries).

Wij willen er hier graag nog een aan toevoegen als antwoord op spanningsvolle situaties: act (handel). In onze training staan we stil bij deze oer-reacties, wanneer deze worden geactiveerd en hoe je vanuit zelfcontrole en beïnvloeding een escalerende situatie het hoofd kunt bieden.

Arbeidsconflict

De grote vrees voor elk bedrijf en met name MKB-ers. Heeft u een arbeidsconflict met uw werknemer? Lopen de spanningen op of heeft er een ruzie plaats gevonden en vreest u voor (langdurig) ziekteverzuim?

Treed zo snel mogelijk op en bel ons vrijblijvend om te bemiddelen en samen op zoek te gaan naar een werkbare oplossing rekening houdend met beide belangen.

Dit doen we snel, doortastend, soms onorthodox, maar zeker effectief!
Voorkom een juridische en bijna niet te winnen strijd, waarbij er meestal alleen verliezers zijn.

Omgaan met straatcultuur

Iedereen kent het wel. Het typische straatgedrag van jongeren die erg moeilijk zijn aan te spreken, structureel ontkennen, eisen van respect zonder het zelf te geven, in groepen vaak een grote mond geven of zelfs dreigen.

De groep waar hulpverleners of andere professionals vaak mee te maken krijgen en die hele andere normen en waarden lijken na te streven dan mensen en jongeren in de burgerlijke cultuur.

In de training zal er geen goedkeuring voor het gedrag plaats vinden, maar wel praktische voorbeelden en beïnvloedingsmogelijkheden die een (verder oplopend) conflict helpen te voorkomen, zonder dat u zich gewonnen hoeft te geven.

Coaching op maat

Elk persoon en elke situatie is anders. Alle trainingen die we verzorgen stemmen we af op de branche specifieke kenmerken en behoeften van het bedrijf. Naast de groepstrainingen die we doorgaans incompany verzorgen voor bedrijven en instellingen, bestaat er de mogelijkheid om een individueel coachingstraject aan te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als u zelf last heeft van het gedrag van een agressief persoon, maar het kan ook zo zijn dat u zélf moeite heeft om uw agressie te beteugelen.

Belt u gerust voor een vrijblijvende telefonische intake en bepaal dan of u denkt dat wij iets voor u kunnen betekenen.

Heeft u te maken met agressie?

Mystery agressor

Hoe hufterproof is uw organisatie? Hoe reageren uw medewerkers op mogelijke escalaties of vervelende personen? Of welke regels of procedures in uw bedrijf blijken mensen te triggeren?

Door gebruik te maken van onze mystery agressor, maakt een ervaren trainer kennis met de service, diensten en personeel van uw organisatie. Vooraf wordt een praktijksituatie met elkaar besproken en zal dit in de praktijk worden geënsceneerd, zonder dat uw personeel op de hoogte is gebracht.

Of u een 0-meting wilt hebben van het huidig functioneren van uw personeel of juist wil bezien in welke mate een training zijn vruchten heeft afgeworpen in de praktijk? De mysterie agressor deelt zijn ervaringen direct na het bezoek met de opdrachtgever. Hij geeft hierbij gerichte feedback en beschrijft de tips en tops. Het levert dus altijd wat op.

Doelgroep

Elk beroep heeft een andere context waarin agressie voor zou kunnen komen. Onze visie is dat de meeste escalerende agressiesituaties voorkomen kunnen worden door zo vroeg mogelijk een interventie toe te passen dat past in de context en bij de agressor.

Bij een interventie moet u liever niet denken aan fysiek ingrijpen (als het echt niet anders kan, dan moet het), maar aan handelen aan de voorkant: het creëren van contact, insteken op niveau, rekening houden met behoeften en belangen van zowel de agressor als van de werknemer, begrip tonen en duidelijkheid geven, empathie tonen en grenzen gevend.

Ongeacht wat de context is en met welke agressievormen u te maken krijgt. We zijn altijd bereid om vrijblijvend mee te denken en een training op maat aan te bieden.

Daarom zijn de beroepsgroepen of branches die we kunnen trainen in het omgaan met agressie zeer divers.

 • Publieke functies zoals in gemeentelijke instellingen
 • Jeugdzorg
 • Straathoekwerkers
 • Justitiemedewerkers
 • Deurwaarders
 • Politieagenten
 • Winkeliers
 • Onderwijs
 • Psychiatrie
 • Ouderenzorg
 • Dokters-, hypothekers- en tandartsassistenten
 • Ziekenhuispersoneel
 • Casino’s
 • Beveiligers en handhavers
 • Managers
 • Bank en verzekeringswezen

Certificering

Onze trainers en acteurs hebben een NIKTA certificering, wat een Europese kwaliteitsborging aangeeft binnen het vakgebied Omgaan met Agressie.

Wij houden onze kennis en expertise up-to-date en tweejaarlijks dienen wij een examen af te leggen om de certificeringsmogelijkheid te mogen verlengen.

Deelnemers die bij ons een training Omgaan met Agressie volgen en theoretisch en praktisch worden getoetst, kunnen in aanmerking komen voor een officieel erkend NIKTA certificaat dat een bekwaamheid aangeeft in het vakgebied.

Dus wilt u uw medewerkers getraind, gecertificeerd en met meer vertrouwen op de werkvloer zien, vraag gerust naar de mogelijkheden.

Heeft u te maken met agressie?

Hoe voorkom ik agressie? Hoe signaleer ik dat een situatie dreigt te escaleren? Wat kan ik doen om te de-escaleren? En als het al wel zo ver komt, hoe ga ik handelen? Wij leren te de-escaleren.

DE-ESCALATORS

KvK nummer:76286630
Bank: NL38INGB 000 7227 000

Tel.: +31(0)6 –14693072
Mail: info@de-escalators.nl

Wij zijn vrijgesteld van BTW.