Over

Met passie, humor en legio praktijkvoorbeelden geeft Joël trainingen met impact die leiden tot inzicht en bekwaamheid in het omgaan met spanningsvolle situaties.

Joël Timmermans

Agressietrainer, coach en adviseur

Joël heeft 23 jaar werkervaring in de beveiliging, het gevangeniswezen (PIW-er in de Koepel en groepsleider justitiële Jeugdinrichting), de psychiatrie, licht verstandelijk beperkten sector en het onderwijs (MBO Entree niveau 1) en heeft voor verschillende doelgroepen cognitieve gedragstrainingen verzorgd.

Omdat Joël in al deze branches met veel geweldssituaties te maken heeft gehad maar nog veel meer bijna geweldssituaties, heeft hij vanuit zijn ervaring en gerichte trainingen een visie ontwikkeld dat bijna alle mogelijke geweldssituaties zijn te voorkomen door gebruik te maken van de juiste interventies, passend bij de persoon en situatie.

Met passie, humor en legio praktijkvoorbeelden geeft hij trainingen met impact die leiden tot inzicht en bekwaamheid in het omgaan met spanningsvolle situaties.

Missie en Visie

De-escalators heeft als visie dat agressie in de meeste (80-90%) gevallen is te voorkomen of terug te dringen. Dit kan door zo vroeg mogelijk in een dreigend wordende situatie je handelen af te stemmen op de gebeurtenis. Iedereen kun je leren om de-escalerend op te treden, niet iedereen kan fysiek reageren op het moment dat het al te laat is en er echt geweld wordt gebruikt! Wij investeren om die reden aan de voorkant!

In de basis is agressie een levenskracht die bij iedereen passief of actief aanwezig is. Het stelt je in staat om doelen te behalen, denk bijvoorbeeld aan het beschermen van je gezin of bezittingen of je kind aan zijn arm te trekken om te voorkomen dat het onder een auto komt.

Doorgaans ervaren we agressie echter vooral als beangstigend, grensoverschrijdend en ongewenst. Begrijpelijk ook. Agressie kan een enorme impact hebben, niet alleen op dat moment, maar ook daarna. Vaak resulteert dit voor de werknemer in ziekteverzuim, al dan niet langdurig. Op de eerste plaats is dit voor de werknemer zelf erg naar, maar ook voor de collega’s die er bij zijn geweest die daardoor een gevoel van onveiligheid ervaren. Voor werkgevers kan dit een doorn in het oog zijn. Naast het gegeven dat ziekteverzuim een grote kostenpost is, streeft iedere werkgever naar een prettige sfeer en een veilige werkomgeving.

Hoe voorkom ik agressie? Hoe signaleer ik dat een situatie dreigt te escaleren? Wat kan ik doen om te de-escaleren? En als het al wel zo ver komt, hoe ga ik handelen? En dat is nou net waar wij ons op richten.

Omdat men agressie vaak niet aan voelt komen, ontstaat er een primaire reactie: fight, flight or freeze. Alle drie deze opties worden instinctief ingegeven en kunnen een mogelijk dreigende escalatie doen verergeren.
Door echter eerst naar de context te kijken (situatie, persoon, gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag) en op zoek te gaan naar het doel en belang, kan een opbouw in agressie of een heftige escalatie vaak worden voorkomen.

De volgende vuistregels hanteren wij:

  • Inschatten beïnvloedingsmogelijkheden.
  • Maak contact.
  • Wees oprecht en authentiek.
  • Ga op zoek naar zijn doel of belang (Gemeenschappelijk belang).
  • Leef mee en toon begrip (verloochen je eigen grenzen niet).
  • Wees duidelijk en geef je grens aan.
  • Handel oplossingsgericht en pro-actief.

Heeft u te maken met agressie?

Hoe voorkom ik agressie? Hoe signaleer ik dat een situatie dreigt te escaleren? Wat kan ik doen om te de-escaleren? En als het al wel zo ver komt, hoe ga ik handelen? Wij leren te de-escaleren.

DE-ESCALATORS

KvK nummer:76286630
Bank: NL38INGB 000 7227 000

Tel.: +31(0)6 –14693072
Mail: info@de-escalators.nl

Wij zijn vrijgesteld van BTW.